O8 : Q&AO8 : Q&A

24  เม.ย. 2562

Q&A

               กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดช่องทางการสอบถามผ่าน Google Form และตอบกลับผู้สอบถามทาง E-mail 
- รายละเอียดช่องทางการตอบข้อสอบถามผ่านทาวเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่ 
- แต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ มีเว็บบอร์ดเพื่อสื่อสารแก่ผู้รับบริการ คลิ๊กที่นี่