O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างO44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

24  เม.ย. 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ดูรายละเอียด มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊กที่นี่ 

ดูรายละเอียดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่