O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตO45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

24  เม.ย. 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดูรายละเอียด มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิ๊กที่นี่ 

ดูรายละเอียดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่